Bestuursleden

Ralph Laven – voorzitter a.i.
rjalaven@hetnet.nl

Erik Honee – secretaris
erik.honee@me.com

Wilma Janssen – penningmeester
wilma@stokpeerdsje.nl

Laurent Bongers – commissie gebouw en terrein beheer
laurent.bongers@gmail.com

Margriet Stokbroek – Algemene zaken, commissie steunpilaren en sponsoring
mstokbroek@gmail.com