Bestuursleden

Ralph Laven – voorzitter a.i.
Erik Honee – secretaris
Wilma Janssen – penningmeester
Laurent Bongers – commissie gebouw en terrein beheer