Contributie

Scouting Sint Gerlach berekend de contributiebijdragen van haar leden per maand. Het innen van de contributie vindt per kwartaal plaats. De contributie wordt op de volgende manier berekend:

Contributie per kind per maand is €10,00 + €5,00 (kampbijdrage).
Afdracht per kwartaal is dus €45,00.

De maandelijkse kampbijdrage is een bijdrage in de vaste kosten voor het zomerkamp en van bijvoorbeeld een vader/zoon weekend, moeder/dochter weekend, winterbivak , etc. We hebben dit gedaan omdat we willen stimuleren dat zoveel mogelijk kinderen meegaan met de leukste activiteiten van het jaar. De kosten van het zomerkamp, winterbivak, en dergelijke, veranderen hierdoor niet. Er wordt nu een gedeelte al betaald door middel van contributie in plaats van het hele bedrag in een keer. De variabele kosten van de kampen moeten wel nog extra worden betaald.

Het scoutingjaar start 1 september en vanaf die maand zal er dus contributie worden betaald. Kinderen die niet bij het begin van het scouting seizoen [september] lid worden maar in de periode oktober/mei moeten de kampbijdrage van 5,00 per gemiste maand nabetalen, om zo hetzelfde bedrag voor het kamp en weekendjes te betalen als alle andere ouders. Kinderen die lid worden in juni/ juli/aug hoeven geen naheffing te betalen mits ze niet meegaan op kamp of weekendjes. Gaan ze toch mee, dan zal de naheffing wel betaald moeten worden.

Betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso. Deelname aan automatische incasso is verplicht gesteld voor leden. Dit is omdat onze vereniging bestaat uit vrijwilligers. De invoer van deze plicht vereenvoudigt de controle op de administratie.

Indien een lid niet deel kan nemen aan zomerkamp of bivak is ook geen variabele bijdrage verschuldigd voor die activiteit.

Scouting is een spel waar iedereen aan mee kan doen. Mochten ouders/verzorgers niet de financiële mogelijkheden hebben de contributiebijdrage te kunnen betalen, dan biedt de vereniging de mogelijkheid hierover individuele afspraken te maken. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de penningmeester.