Privacy beleid & VOG

Privacy beleid
Hoe gaan wij met online gegevens om? Zie hieronder de link naar het privacy beleid van scouting Nederland.

Privacy beleid scouting Nederland

VOG beleid

Sociale Veiligheid We vinden het binnen onze scoutinggroep belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen Sint Gerlach betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Samen met Scouting Nederland werken wij zo actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingredienten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode van Scouting Nederland geeft grenzen aan in het contact tussen vrijwilligers en minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden (link invoegen). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode. https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/Sociale%20veiligheid/Gedragscode.pdf

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) sinds 2016 is ŽŽn van de maatregelen die Sint Gerlach getro?en heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven. Binnen onze vereniging hebben we een VOG-reglement opgesteld waarmee we duidelijker maken wat de VOG-verplichting in onze praktijk betekent. Wanneer moet wat geregeld zijn en wat komt er allemaal kijken bij het aanvragen van een VOG? Dit betreft een voorgenomen besluit van het groepsbestuur dat in de ALV van mei 2021 ter stemming wordt gebracht. Na instemming door middel van een meerderheidsbesluit wordt dit reglement toegevoegd aan ons huishoudelijk reglement. Dit helpt ons om concreet te handelen om de sociale veiligheid in onze groep verder te vergroten.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie, voeren wij intakegesprekken en hebben we conform het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland afgesproken dat de eerste 3 maanden een proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie.

Vertrouwenspersoon
Scouting Sint Gerlach heeft een eigen externe vertrouwenspersoon die ingeschakeld kan worden. Joost Joormann, vader van een oud lid, zet zijn expertise graag in als vertrouwenspersoon. U kunt Joost bereiken onder joormann@gmail.com en 06-21285422. Ook is er de mogelijkheid om contact op te nemen met het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland. In geval van calamiteiten is dit team 24 uur te bereiken (buiten kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via socialeveiligheid@scouting.nl Heeft u vragen of suggesties rondom het thema Sociale Veiligheid dan kunt u contact opnemen met de groepsvoorzitter.