Stam

Welkom bij de stam!

Geschiedenis

Onze Stam heet Mâehala Panzi (vertaald uit het Afrikaans: hij die liggend schiet). Deze benaming is uniek te noemen. Elke Stam in Nederland heeft een andere naam en onderscheidt zich op deze manier.

Algemene informatie

Stamlid kun je worden in het kalenderjaar dat je 17 jaar wordt. De Stamleden zijn jongens en meisjes in de leeftijd van 17 tot 23 jaar. Zij ondernemen tal van activiteiten en willen zich inzetten voor anderen en voor elkaar.

Deze speltak is een overbrugging tussen de Explorers en de staf. De leden van de Stam bereiden zich voor op toetreding tot de staf.

Een Stam is volledig self operating en heeft ook een eigen bestuur. Zij hebben ook geen stafleden maar een adviseur waar ze kunnen aankloppen als ze vastzitten.

Programma zaterdagmiddag

Typische Stamactiviteiten zijn: ondersteuning bij programma’s van de jongere speltakken en financiele acties voor de expeditie.

Financiele acties

Elk jaar ondernemen wij als Stam een aantal Financiele Acties. Dit kan varieren van het onderhouden van een tuin, stucwerk afhalen, tot het verven van een huis. Voor alles wat U kunt bedenken, staan wij open. Natuurlijk wordt eerst gekeken of het haalbaar is, of wij het aankunnen, en of er een goede prijs/werk verhouding is. Er kan natuurlijk over alles onderhandeld worden!

Al het geld dat we hiermee verdienen sparen wij voor ons zomerkamp/expeditie. Met dit verdiende geld kunnen we er een leuke en leerzame reis van maken met Te Gekke activiteiten.

Zomerkamp

Dit jaar verdelen we de reis in 2 lange weekendjes, omdat we anders niet allemaal samen kunnen gaan. Het eerste weekend gaan wij er een leuk weekendje van maken met ons vijven aan de Belgische Kust. Het tweede weekend gaan wij er samen met onze adviseur een onvergetelijk en spetterend weekend van maken met veel activiteiten in een ruig natuurgebied.

Natuurlijk gaat er ook een fototoestel mee om onze te gekke weekenden vast te leggen, en misschien wel op deze site te tonen! Dit was het wel zo’n beetje over onze financiele acties, en het doel ervan.

Oproep!
Zoekt u medewerkers voor sportwedstrijden, bruiloften, klusjes, verjaardagen? Wij helpen u graag, tegen een kleine tegemoetkoming, mee alles in goede banen te leiden en deze opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Voor verdere info en vragen;